บล๊อกนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของตัวอย่างการเรียนรายวิชา 0012006 Internet and Communication in Daily Life ( อินตอร์เน็ตและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ) และช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ ภูมิสารสนเทศ ( GIS ) ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) การประยุกต์ใช้งานด้าน GIS และข้อมูลดาวเทียมที่ใช้ในการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นในการแปลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม- ประเภทของข้อมูลดาวเทียมและแบนด์ที่ใช้ในการผสมสี

- ตำแหน่งที่ตั้งที่ปรากฏบนภาพข้อมูลดาวเทียม

- ช่วงเวลาของวันที่บันทึกข้อมูล

- ข้อมูลเสริมประกอบอื่นๆ เช่น ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ
ภาคสนาม ปฏิทินการเกษตร และแผนที่ภูมิประเทศ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น