บล๊อกนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของตัวอย่างการเรียนรายวิชา 0012006 Internet and Communication in Daily Life ( อินตอร์เน็ตและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ) และช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ ภูมิสารสนเทศ ( GIS ) ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) การประยุกต์ใช้งานด้าน GIS และข้อมูลดาวเทียมที่ใช้ในการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

ขั้นตอนเบื้องต้นในการดำเนินการแปลภาพ


- ใช้องค์ประกอบของข้อมูลที่ปรากฏบนภาพในการแปลตีความ ได้แก่


สีและระดับความเข้มของสี รูปร่าง ขนาด ความสัมพันธ์กับตำแหน่งที่ตั้งและสิ่งแวดล้อม รูปแบบ

- แปลจากสิ่งที่รู้ ไปยังสิ่งที่ไม่รู้

- แปลจากสิ่งที่ง่าย ไปยังสิ่งที่ยาก

- แปลจากสิ่งที่มีขนาดใหญ่ (หยาบ) ไปยังสิ่งที่มีขนาดเล็ก (ละเอียด)

- ตรวจสอบความถูกต้อง การแปลตีความ ด้วยการออกสำรวจภาคสนาม

Tone ความเข้มจาง Color สีTexture = ความหยาบละเอียด
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น